Leg og lær – Stopdans

- for de mindste

Leg og lær – Træk vejret

- for de mindste

Leg og lær – Måledimser

- for de mindste

Hvilken type er dit barn

Børn kan ikke og skal ikke sættes i bås. Men måske er der alligevel træk i dit…

Colitis Ulcerosa

Colitis ulcerosa er en kronisk betændelsestilstand i tyktarmens slimhinde, som…

Leg og lær – Medicin

- for de mindste

Afføring

Om afføring

Billedbog – Mad

- for de mindste

Billedbog – Skopi

- for de mindste

Billedbog – Om maver

- for de mindste

Texashat

Hvad er en Texashat?

Sygdommen

Har du CROHNS SYGDOM eller COLITIS ULCEROSA? Måske ved du det ikke endnu.

Sygdomsforløb – Børn mellem 7 og 12 år

Omkring 40% af børn og unge med IBD får diagnosen når de er mellem 7 og 12……

Sygdomsforløb – Børn under 6 år

Forekomsten af IBD hos børn under 6 år (tidlig IBD) er ca. 2 ud af 100.000.

Behandling – udfordringer

Det kan tage lang tid at finde den medicinkombination

Hvad kan vi forvente?

Nogle af sygdommene er meget alvorlige, andre er mere håndterbare.

Forberedelse til operation

I nogle tilfælde er operation en nødvendig og god behandling af IBD.

Mulige komplikationer

Sygdommen medfører nogle gange komplikationer.

Medicintips

At kunne styre medicin og behandling er centralt i behandlingen

Stewardesse-reglen

Det er også i barnets interesse, at I som forældre tager jer tid til at lade…

Undersøgelser

Blodprøver, afføringsprøver og undersøgelser er vigtige i forbindelse med at…

Muligheder for støtte

At have et barn med kronisk sygdom medfører ofte udfordringer af både…

Skole

Det har stor betydning, at I som forældre får etableret et godt og tæt…

Opblussen/Flare Ups

Sygdommen kan pludselig gå i udbrud. Ikke fordi I eller barnet har gjort noget…

Hvad kan DU gøre?

Gå allerede tidligt i gang med at lære dit barn at håndtere udfordringerne

At være forældre til et barn med en kronisk sygdom

Det er naturligt at være bekymret for, hvad sygdommen kommer til at betyde for…

Hvem skal vide hvad?

Nogle børn er meget åbne om deres sygdom, andre er langt mere private.

Søskende

Kronisk sygdom påvirker alle i familien – også de raske søskende.

Trivsel

Mistrives mit barn? Almindeligvis ses manglende appetit, mavesmerter, nedsat…

Skemaer og skalaer

Bristol skala, VAS-skala og PUCAI - bruges til at monitorere sygdomsaktiviteten

Rejser

Drøft jeres rejseplaner med barnets IBD-læge i god tid før afgang

Lægekonsultation

Det er en god idé at være godt forberedt til lægekonsultationerne

IBD og mad

Hvad skal mit barn spise? - IBD og mad

Støtte og lovgivning

Støtte og tilskud - Love, paragraffer og regler

Afledning

Afledning/distraktion er en effektiv metode

Operationer

Cirka 20% af alle børn med Colitis ulcerosa opereres i løbet af de første 5 år…

Alder

Barnets alder har betydning for dets forudsætninger og behov.

Lokalbedøvelse

Lokalbedøvelse kan være med til at dæmpe ubehaget

Belønning

Der er mange forskellige holdninger til belønninger og ”bolchepædagogik”, men…

Blodprøvetagning

Blodprøver bruges til at monitorere sygdom og behandling.

Gode strategier, 3-faseguide

Gode strategier før, under og efter undersøgelser og blodprøver

Negative tankemønstre

Negative måder at tænke på kan give stress, dårligt humør og påvirke din…

Søvnproblemer

Dit barns sygdom og symptomer kan påvirke din nattesøvn negativt

IBD Fakta

IBD står for Inflammatory Bowel Disease som betyder "betændelsestilstand i…

Crohns sygdom

Ved Crohns sygdom (Morbus Crohn) kan den kroniske betændelsestilstand vise sig…

Medicinsk behandling

Behandlingen følger som regel en “behandlingstrappe”. Det betyder at man…