Stewardesse-reglen

Det er også i barnets interesse, at I som forældre tager…

Muligheder for støtte

At have et barn med kronisk sygdom medfører ofte…

At være forældre til et barn med en kronisk sygdom

Det er naturligt at være bekymret for, hvad sygdommen…

Rejser

Drøft jeres rejseplaner med barnets IBD-læge i god tid før…

Støtte og lovgivning

Støtte og tilskud - Love, paragraffer og regler

Negative tankemønstre

Negative måder at tænke på kan give stress, dårligt humør…

Søvnproblemer

Dit barns sygdom og symptomer kan påvirke din nattesøvn…