SKOLE

Det har stor betydning, at I som forældre får etableret et godt og tæt samarbejde med skoleledelse og lærere.

Det er en central, meget vigtig og til tider vanskelig opgave at begrænse sygdommens indflydelse på barnets liv og fremtid. Skoletrivsel er helt afgørende her.
Gode og tætte alliancer med lærere og kammerater kan være med til at sikre, at barnet ikke bliver hægtet af fagligt og – lige så vigtigt – socialt.

7 indsatsområder

  1. Orientere klasselærer og skoleleder om barnets situation
  2. Undersøge om og hvordan sygdommen påvirker barnets skoledag – hvilke udfordringer er der, og hvad kan stresse?
  3. Hvilken støtte er der evt. brug for (nem ”afskærmet" toiletadgang, hvilemadras etc.)
  4. Føre regnskab med fraværsdage. Det gennemsnitlige fravær for alle elever er ca. 11 dage – børn med kroniske sygdomme har som oftest et forhøjet fravær. Det gør dem ekstra sårbare. Jo mere fravær, jo sværere kan det være for barnet at komme tilbage
  5. Lave en plan sammen med skolen for de perioder, hvor barnet har fravær
  6. Tale med barnet om, hvordan I sammen kan tackle udfordringerne. Hjælp meget gerne barnet med at holde kontakten med venner og skolekammerater i sygeperioder.
  7. Kende regler og rettigheder

Gode og tætte alliancer med lærere og kammerater kan være med til at sikre, at barnet ikke bliver hægtet af fagligt og  socialt.