HVILKEN TYPE ER DIT BARN?

Hvordan hjælper du bedst dit barn før, under og efter et hospitalsbesøg.

Børn kan ikke og skal ikke sættes i bås. Men måske er der alligevel træk i dit barns personlighed, som kan give et praj om, hvilken strategi og forældrestøtte, der bedst møder barnets behov før, under og efter et hospitalsbesøg.

Hvilke udsagn passer på dit barn?

A. Har nemt ved at tilpasse sig nyt
B. Har brug for forberedelse og tid til at omstille sig

A. Vil have tingene på sin måde
B. Accepterer anvisninger, vil gerne guides

A. Er hurtig til at træffe beslutninger
B. Har brug for tid til at tænke sig om

A. Elsker, når der sker nyt
B. Oplever nye situationer som forvirrende og frustrerende

A. Easy going – tager tingene som de kommer
B. Bekymrer sig på forhånd og skal beroliges

A. Er nysgerrig, snakkesalig og trives i nye situationer
B. Er forsigtig og reserveret i nye situationer

A. Vil gerne være midtpunkt
B. Er reserveret og tilbageholdende

A. Bliver humørsvingende og ilter under pres
B. Bliver tavs og indadvendt under pres

A. Har nemt ved at beskrive tanker og følelser
B. Skal støttes i at udtrykke sig

Overvejende A-svar

FØR hospitalsbesøg
Barnet har ikke nødvendigvis den store tålmodighed i forhold til forklaringer og forberedelse. Gør forberedelsen lidt mere spændende gennem historier og spil.
Barnet kan motiveres af, at der skal ske noget spændende i sammenhæng med hospitalsbesøget (en tur på legepladsen, vælge is i kiosken, få ballon af hospitalsklovnen).

UNDER hospitalsbesøg
Lad barnet være aktivt og medbestemmende: Hvilken siddestilling, hvilken arm, vil barnet følge med i blodprøvetagningen, eller vil han/hun hellere prøve de meget spændende virtual reality briller, spil på telefonen m.m. Barnet kan blive vredt, protesterende og udadreagerende.

EFTER hospitalsbesøg
Anerkend barnets indsats
Vær en tryghedsbase for barnet før, under og efter.

Overvejende B-svar

FØR hospitalsbesøg
Barnet bryder sig ikke om overraskelser og hurtige beslutninger. Det har brug for forklaringer og forberedelse (se afsnittet Leg og lær) og skal forsikres og beroliges. Hvad skal der ske og hvordan? Læg sammen en plan for, hvordan I vil klare det. Øv siddestillinger, pusteøvelser og afledning. Berolig barnet og giv forsikring om, at I hjælpes ad.

UNDER hospitalsbesøg
Hold et roligt tempo. Giv barnet kropskontakt og lad roen smitte. Forklar hvad der sker – trin for trin.. Tal med blød og rolig stemme. Støt barnet i de afledningsmanøvrer, som I har øvet hjemme. Barnet kan blive ulykkeligt og have svært ved at samarbejde.

EFTER hospitalsbesøg
Anerkend barnets indsats
Vær en tryghedsbase for barnet før, under og efter.

Observér at grupperne kun indikerer en tendens. Børn er meget sammensatte. Nogle gange overrasker barnets reaktion. Ens ”bulderbasse” kan blive meget ulykkelig og have brug for trøst, og ens sensitive og forsigtige barn kan vise en indre robusthed, når det gælder. Hver oplevelse og opdagelse af barnets facetter giver dig mulighed for at finjustere, forbedre og udvikle din støttestrategi.
Husk at små belønninger kan betyde noget.

"Hver oplevelse og opdagelse af barnets facetter giver dig mulighed for at finjustere, forbedre og udvikle din støttestrategi"