Afledning

Afledning/distraktion er en effektiv metode

Alder

Barnets alder har betydning for dets forudsætninger og behov.

At være forældre til et barn med en kronisk sygdom

Det er naturligt at være bekymret for, hvad sygdommen kommer til at…

Behandling – udfordringer

Det kan tage lang tid at finde den medicinkombination

Belønning

Der er mange forskellige holdninger til belønninger og…

Blodprøvetagning

Blodprøver bruges til at monitorere sygdom og behandling.

Colitis Ulcerosa

Colitis ulcerosa er en kronisk betændelsestilstand i tyktarmens…

Crohns sygdom

Ved Crohns sygdom (Morbus Crohn) kan den kroniske betændelsestilstand…

Forberedelse til operation

I nogle tilfælde er operation en nødvendig og god behandling af……

Gode strategier, 3-faseguide

Gode strategier før, under og efter undersøgelser og blodprøver

Hvad kan DU gøre?

Gå allerede tidligt i gang med at lære dit barn at håndtere…

Hvad kan vi forvente?

Nogle af sygdommene er meget alvorlige, andre er mere håndterbare.

Hvem skal vide hvad?

Nogle børn er meget åbne om deres sygdom, andre er langt mere…

Hvilken type er dit barn

Børn kan ikke og skal ikke sættes i bås. Men måske er der alligevel…

IBD Fakta

IBD står for Inflammatory Bowel Disease som betyder…

IBD og mad

Hvad skal mit barn spise? - IBD og mad

Lægekonsultation

Det er en god idé at være godt forberedt til lægekonsultationerne

Lokalbedøvelse

Lokalbedøvelse kan være med til at dæmpe ubehaget

Medicinsk behandling

Behandlingen følger som regel en “behandlingstrappe”. Det betyder at…

Medicintips

At kunne styre medicin og behandling er centralt i behandlingen

Mulige komplikationer

Sygdommen medfører nogle gange komplikationer.

Muligheder for støtte

At have et barn med kronisk sygdom medfører ofte udfordringer af både…

Negative tankemønstre

Negative måder at tænke på kan give stress, dårligt humør og påvirke…

Opblussen/Flare Ups

Sygdommen kan pludselig gå i udbrud. Ikke fordi I eller barnet har…

Operationer

Cirka 20% af alle børn med Colitis ulcerosa opereres i løbet af de…

Rejser

Drøft jeres rejseplaner med barnets IBD-læge i god tid før afgang

Skemaer og skalaer

Bristol skala, VAS-skala og PUCAI - bruges til at monitorere…

Skole

Det har stor betydning, at I som forældre får etableret et godt og…

Søskende

Kronisk sygdom påvirker alle i familien – også de raske……

Søvnproblemer

Dit barns sygdom og symptomer kan påvirke din nattesøvn negativt

Stewardesse-reglen

Det er også i barnets interesse, at I som forældre tager jer tid til…

Støtte og lovgivning

Støtte og tilskud - Love, paragraffer og regler

Sygdomsforløb – Børn mellem 7 og 12 år

Omkring 40% af børn og unge med IBD får diagnosen når de er mellem 7…

Sygdomsforløb – Børn under 6 år

Forekomsten af IBD hos børn under 6 år (tidlig IBD) er ca. 2 ud af…

Trivsel

Mistrives mit barn? Almindeligvis ses manglende appetit, mavesmerter,…

Undersøgelser

Blodprøver, afføringsprøver og undersøgelser er vigtige i forbindelse…