SKOLE OG UDDANNELSE - støtte og lovgivning
Denne artikel stammer fra ungmedibd.dk og er oprindeligt målrettet teenagere.

Der er mange muligheder for at få støtte og hjælp -her har vi samlet nogle af dem.Og husk! at der sker et skifte når du fylder 18 år.

Langvarigt skolefravær
Børn og unge med kronisk sygdom har ret til sygeundervisning, når de har haft i alt 15 sygedage (Folkeskoleloven § 23, stk. 1). Det er skolelederens ansvar at iværksætte støtte.
danskepatienter.dk (Ret og pligt- når et skolebarn rammes af sygdom)

UU – Ungdommens Uddannelsesvejledning
UU har ansvaret for, at alle unge under 18 år er i uddannelse eller beskæftigelse. De har mulighed for at tilbyde støtteordninger og særligt tilrettelagte forløb.
www.uudanmark.dk

Ekstra tid ved eksamen
Hvis din sygdom påvirker din eksamenspræstation, kan du måske få en særlig ordning. Obs. at der skal søges i rigtig god til (mere end et halvt år før eksamen).
Bekendtgørelse om folkeskolens prøver, § 30

PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Psykologerne i PPR tilbyder rådgivning og vejledning til børn og unge med særlige behov. Støtten kan f.eks. være samtaler og hjælp med særligt vanskelige situationer. Du eller dine forældre kan tage kontakt til PPR. Du kan også bede din klasselærer om at hjælpe dig.

Hvis du har meget fravær p.gr.a. af kronisk sygdom, kan der være mulighed for ekstraundervisning
Lov om erhvervsuddannelse, § 51

Der er mulighed for at forlænge uddannelsestiden på lærepladsen i hovedforløbet, hvis der har været mere end 10% fravær på grund af sygdom.
Lov om erhvervuddannelse, § 58

Hvis du har en læreplads med løn, kan din arbejdsgiver få dagpengerefusion for dine evt. sygedage
Sygedagpengeloven, § 56

Der er mulighed for særlige vilkår, f.eks. ekstra tid til eksamen, hvis sygdommen påvirker eksamenspræstationen
Almen eksamensbekendtgørelse, § 19

Mulighed for sygeundervisning v. 10 dages sammenhængende sygdom
Bekendtgørelse om gymnasiale uddannelser, kap. 8

Mulighed for at tage uddannelsen over længere tid
Fra 2 år -> 3 år
Fra 3 år -> 4 år
Lov om gymnasiale uddannelser

Mulighed for at blive fritaget for Idræt C
Bekendtgørelse om gymnasiale uddannelser, kap. 7

Der er mulighed for særlige vilkår, f.eks. ekstra tid til eksamen, hvis sygdommen påvirker eksamenspræstationen
Almen eksamensbekendtgørelse, § 19

Fravær (max 10 %) er et problem for mange med kronisk sygdom. Obs. at Børne- og Uddannelsesministeriet skriver: ”Fravær registreres af gymnasiet. Ledelsen på gymnasiet bør imidlertid tage fornødent hensyn til elever, der har fravær på grund af handikap eller kronisk eller alvorlig sygdom, når ledelsen efter konkret skøn skal vurdere, om der skal gribes ind overfor fraværet”.

Fri til din mor/far
Dine forældre kan have ret til at holde fri med løn (tabt arbejdsfortjeneste), hvis der er længere perioder, hvor du skal passes hjemme på grund af din sygdom
Serviceloven, § 42
Tilskud
Dine forældre kan søge kommunen om at få dækket særlige udgifter til speciel kost, medicin m.m. i forbindelse med din sygdom
Servicelovens § 41

LÆS MERE HER
Ret og pligt når et skolebarn rammes af sygdom
https://danskepatienter.dk/om-danske-patienter/publikationer/ret-og-pligt-naar-et-skolebarn-rammes-af-sygdom

Når du fylder 18 år og bliver myndig, betragtes du som voksen.

  • Du får stemmeret til kommune-, folketings – og EU-parlamentsvalg
  • Du må selv bestemme, hvor du vil bo og hvilken religion, du vil tilhøre
  • Du bestemmer selv i personlige sager og de fleste økonomiske sager (f.eks. din evt. børneopsparing)
  • Du kan få en abort uden dine forældres tilladelse
  • Du kan blive gift
  • Du må køre alene i bil og få kørekort til stor knallert
  • Du har lov at købe alkohol i butikker og på restauranter

Det har også betydning i forhold til lovgivning, støtte muligheder og det kommunale system. Ring til din kommune og lav en aftale med din sagsbehandler (vi har allesammen én).

Obs.

Medicintilskud

Du kan få tilskud, når du har købt for 980 kr. Hvis din egenbetaling løber op i mere end ca. 4000 kr., får du automatisk din tilskudsberettigede medicin gratis

Merudgifter

Du kan søge kommunen om at dække særligt høje udgifter til medicin og speciel kost (sandsynliggjorte merudgifter på mere end 556 kr pr. mrd.) Servicelovens § 100, stk. 3

Tilskud til SU

Har du afsluttet din ungdomsuddannelse og er gået i gang med en videregående uddannelse? Kan du på grund af din sygdom ikke overkomme at supplere din SU med indtægter fra fritids/studiejob? Så kan du søge om økonomisk tilskud hos uddannelsesstyrelsen (læs mere på  www.su.dk)

Børn i folkeskolen med kronisk sygdom, har ret til sygeundervisning efter 15 sygedage, og det er skolelederens ansvar at iværksætte støtte.