BLODPRØVETAGNING

Blodprøver bruges til at monitorere sygdom og behandling. For et barn med IBD er blodprøvetagning en tilbagevendende begivenhed.

Det har derfor stor betydning, at barnet rustes til at håndtere situationen. Dette er tænkt som inspiration til både børn og voksne.
Mål: At barnet ikke er bange hverken før, under eller efter blodprøvetagningen, og at han/hun får støtte til at håndtere det forbigående ubehag med stadig større kompetence.

Hvorfor skal mit barn have taget en blodprøve?

En blodprøveanalyse kan give et indtryk om kroppens funktioner og tilstand. Den bruges bl.a. til:

 • Hjælp til diagnosticering sygdom
 • Kontrol af sygdom og behandling
 • Check af medicinindhold i blodet

Hvad kan jeg gøre?

Det skaber de bedste betingelser for blodprøvetagningen, hvis dit barn er udhvilet og så trygt, som det er muligt

 • Det hjælper at lokalbedøve prikkestedet med trylleplaster/creme. Obs. at det skal gøres i god tid i forvejen.
 • Giv barnet rigeligt at drikke, – det gør årerne nemmere at finde.

Barnet skal helst have varme arme og hænder

 • Vær obs. på, om dit barn skal være fastende
 • Forbered dit barn

Sådan foregår det

Små blodprøver
Er der kun brug for en lille blodprøve, kan det klares med et stik i fingeren eller øreflippen. Hos de mindste under seks måneder kan der tages blodprøve fra hælen.

Almindelige blodprøver
Blodprøven tages i en af de blodårer, som ligger lige under huden f.eks. i albuebøjningen.

Blodprøvens 6 trin:

 1. Barnet skal sidde godt, evt. hos dig
 2. En staseslange (stram elastik) sættes på overarmen, så barnets årer bliver tydeligere
 3. Prikkestedet duppes med desinficerende væske
 4. En tynd kanylenål sættes i åren, staseslangen fjernes og blodet tappes i et prøveglas. Kroppen gendanner blodet i løbet af et døgn.
 5. Kanylenålen tages ud
 6. Der trykkes med vat på prikkestedet i ca. 2 minutter

Hvis alt går som planlagt, tager processen 5-10 minutter.
Husk: Hvis dit barn har eller skal have anlagt et venflon (kanyle i håndryggen til medicin), så kan blodprøven ofte tages samtidig uden ekstra prik.

"Målet er, at barnet ikke er bange hverken før, under eller efter blodprøvetagningen, og at at barnet får støtte til at håndtere det forbigående ubehag"

Vibeke Wewer, overlæge, PhD, klinisk lektorBørneUngeafdelingen, Hvidovre Hospital