BEHANDLING - UDFORDRINGER

Det kan tage lang tid at finde den medicinkombination, som virker netop for dit barn.Ofte tager det også tid, før behandlingen begynder at virke.

Samtidig vil der for mange børn være behov for en stadig justering i takt med at barnet vokser/sygdommen ændrer sig.

Læs vejledningen fra hospitalet om den medicin dit barn får

Her kan du få viden om bivirkningerne af medicinen. Drøft dine tanker om medicinen med  lægen. Måske er der andre muligheder. Det kan være svært at skelne mellem hvilke gener, der stammer fra sygdommen, og hvilke der skyldes bivirkninger af behandlingen. Tal også med lægen om dette.

Mezalazin (f.eks Pentasa, Asacol)
Azathioprin og 6-mercaptopurin (f.eks Imurel, Purimmun, Puri-nethol)
Sulfasalazin (f.eks Salofalk, Salazopurin)
Steroider (f.eks Prednisolone)
Budesonide (f.eks Entocort)
Infliximab (f.eks Zessly)
Adalimumab (f.eks Amgevita, Humira)
Vedolizumab (f.eks Entyvio)
Ustekinumab (f.eks Stelara)
Tofazitinib (f.eks Xeljanz)
Methotrexat

Obs! Noget medicin kan sænke barnets immunforsvar og/eller gøre det mere modtagelighed overfor infektioner, noget gør huden mere følsom overfor sol.
Evt. langtidsvirkninger kan også bekymre. Tal med lægen om det.
Husk at der hele tiden sker en udvikling og optimering af den behandling, der tilbydes. Der vil komme medicin som er mere effektivt og med færre bivirkninger, og det vil med tiden blive muligt i lang højere grad at ”skræddersy” behandlingen til den enkelte.

Drøft dine tanker om medicinen med  lægen.Måske er der andre muligheder