HVAD KAN DU GØRE?

Mindre børn er ofte overraskende gode til at tilpasse sig til sygdommen og ”The New Normal”

Gå allerede tidligt i gang med at lære dit barn at håndtere udfordringerne – og brug gerne barnmedibd 2-7år + 7-12 år som et udgangspunkt.

I puberteten vil de fleste unge have svært ved at acceptere, at de føler sig anderledes end kammeraterne. Det er derfor vigtigt, at din teenager får mulighed for at leve et normalt liv i den udstrækning, det nu lader sig gøre.
Som forældre må du finde den svære balance: Du skal dels holde et vist opsyn (bliver medicinen taget? Er der opblussen i sygdommen?), men samtidig skal du lade din teenager leve sit liv med sport, rejser, fester i det omfang, det er muligt.
På den måde kommer sygdommen ikke til at bestemme mere end højst nødvendigt.
Læs evt. mere om teenagerens verden her: ungmedibd.dk

Gå allerede tidligt i gang med at lære dit barn at håndtere udfordringerne