Colitis Ulcerosa

Colitis ulcerosa er en kronisk betændelsestilstand i…

Skole

Det har stor betydning, at I som forældre får etableret et…

Hvad kan DU gøre?

Gå allerede tidligt i gang med at lære dit barn at håndtere…

At være forældre til et barn med en kronisk sygdom

Det er naturligt at være bekymret for, hvad sygdommen…

Hvem skal vide hvad?

Nogle børn er meget åbne om deres sygdom, andre er langt…

Søskende

Kronisk sygdom påvirker alle i familien – også de raske…

Trivsel

Mistrives mit barn? Almindeligvis ses manglende appetit,…

Skemaer og skalaer

Bristol skala, VAS-skala og PUCAI - bruges til at…

Rejser

Drøft jeres rejseplaner med barnets IBD-læge i god tid før…

Lægekonsultation

Det er en god idé at være godt forberedt til…