Dette website er udarbejdet af Børne-Ungeafdelingen, Hvidovre Hospital
med støtte fra Louis-Hansen Fonden.
Manuskript og konceptudvikling: Cand.psych. Mette Hald
Redaktion: Overlæge, Ph.D. Vibeke Wewer,læge, Ph.D. Katrine Carlsen
Illustrationer: Miguel Fernandez o.a.
Konceptudvikling, design og implementering: Laursendc.com

Privacy Preference Center