Dette website er udarbejdet af Børne-Ungeafdelingen, Hvidovre Hospital med støtte fra Trygfonden.

Manuskript og konceptudvikling: Cand.psych. Mette Hald
Redaktion: Overlæge, Ph.D. Vibeke Wewer,læge, Ph.D. Katrine Carlsen
Konceptudvikling, design og programmering: Laursendc.com
Video: Stopher Secher Film og Laursendc.com

Tak til:
De unge deltagende: Camilla, Aya, Ea og Christian, Ungepanelet, Hvidovre Hospital. Medicinstuderende Mads Wewer Ledende overlæge Inge Nordgaard-Lassen, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Fysioterapeut Linette Marie Kofoed, Hvidovre Hospital Hvidovre Hospitals Børne-Ungeafdeling, særligt overlæge Christoph Norden, IBD-sygeplejerske Lone Petersen, sygeplejerske Morten Braun Larsen, mave-tarm-børnelægerne, + psyk-soc.teamet, skolestuen, diætisterne og afdelingsledelsen.